Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/008/KBF
Data publikacji: 2021-02-09 11:25
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Al. Szucha 25 00-918 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Infrastruktury

  ul. T. Chałubińskiego 4/6

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa

Data publikacji: 2021-02-09 11:25:18

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl