Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/007/LLO
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA KUTNO

  Plac Marsz.J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

 • URZĄD MIASTA SIERADZ

  Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

 • URZĄD MIASTA ŁODZI

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

 • ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Data publikacji: 2020-09-17 14:14:42

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-10-06 09:18:15

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-06 09:18:15 Andrzej Gaładyk 2020-10-06 09:18:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-10-06 09:17:43 Andrzej Gaładyk 2020-10-06 09:17:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl