Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/007/LKR
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 • Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

  ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

 • Urząd Miasta Krakowa

  Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 • Urząd Miejski w Chrzanowie

  Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Data publikacji: 2020-09-17 14:14:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl