Wdrożenie przez administrację publiczną regulacji dotyczących ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/007/KAP
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  00-950 warszawa, Pl. Bankowy 3/5, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miasta Ciechanów

  06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miasta Siedlce

  08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2020-05-25 12:40:30

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-07-21 09:00:41

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-21 09:00:41 Andrzej Gaładyk 2020-09-17 14:14:42
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl