Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w perspektywie finansowej 2014 - 2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/006/LBI
Data publikacji: 2020-09-17 14:16
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

    ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

  • Stowarzyszenie N.A.R.E.W Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w Turośni Kościelnej

    ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

    ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Data publikacji: 2020-09-17 14:16:55

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl