Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami Polski

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

Nr ewidencyjny: P/19/005/KAP
Data publikacji: 2020-09-16 15:51
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Caritas Polska

  01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55, woj. Mazowieckie

 • Fundacja im. Ojca Werenfrieda

  02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 142, woj. Mazowieckie

 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna

  00-145 Warszawa, Al. Solidarności 78A, woj. Mazowieckie

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  05-077 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, woj. Mazowieckie

 • Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

  00-227 Warszawa, ul. Freta 20/24A, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  00-580 Warszawa, Al. Jana Chrystiana Szucha 23, woj. Mazowieckie

 • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

  00-758 Warszawa, ul. Aleksandra Sulkiewicza 7/11, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2020-03-26 12:40:21

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-09-16 09:10:20

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-16 09:10:20 Andrzej Gaładyk 2020-09-16 15:51:23
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl