Działalność organów, instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec GetBack SA, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/18/112/KBF
Data publikacji: 2020-02-20 12:50
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

 • Giełda Papierów Wartościowych

  ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

 • Komisja Nadzoru Audytowego

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Data publikacji: 2020-02-19 12:20:21

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-02-20 13:03:56

Ostatnio zmieniał/a: Krzysztof Andrzejewski

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Krzysztof Andrzejewski 2020-02-20 13:03:56 Krzysztof Andrzejewski 2020-02-20 13:03:56
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl