Przygotowanie oraz wykorzystanie obiektów na Światowe Igrzyska Sportowe - The World Games 2017

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/18/106/LWR
Data publikacji: 2020-10-02 07:52
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WE WROCŁAWIU

  al. Ign.Jana Paderewskiego 35, 51-612 WROCŁAW

 • URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 WROCŁAW

 • WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

  ul. Lubińska 53, 53-623 WROCŁAW

 • WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

  ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 WROCŁAW

Data publikacji: 2020-10-02 07:52:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl