Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/088/LWA
Data publikacji: 2019-02-12 08:07
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3, woj. mazowieckie

 • Starostwo Powiatowe w Pułtusku

  06-100 Pułtusk,ul. Marii Curie-Skłodowskiej woj. mazowieckie

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku

  09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, woj. mazowieckie

 • Starostwo Powiatowe w Wołominie

  05-200 Wołomin, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, woj. mazowieckie

Data utworzenia:2018-11-26 12:40:22

Data publikacji:2019-02-12 08:07:05

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl