Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/088/LSZ
Data publikacji: 2019-02-12 08:08
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

  74-100 GRYFINO,ul. Sprzymierzonych 4

 • STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU

  78-100 KOŁOBRZEG,plac Ratuszowy 1

 • STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

  74-300 MYŚLIBÓRZ,ul. ks. Michała Sopoćki 2

 • STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU

  78-600 WAŁCZ,ul. Dąbrowskiego 17

Data utworzenia:2018-09-20 09:00:58

Data publikacji:2019-02-12 08:08:37

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl