Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/088/LOL
Data publikacji: 2019-02-12 09:06
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • STAROSTWO POWIATOWE W DZIAŁDOWIE

  ul. Kościuszki 3, 13-200 DZIAŁDOWO

 • STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

  ul. Saperów 14A, 82-300 ELBLĄG

 • STAROSTWO POWIATOWE W GIŻYCKU

  ul. 1 Maja 14, 11-500 GIŻYCKO

 • STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

  Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 OLSZTYN

Data utworzenia:2019-02-12 08:31:20

Data publikacji:2019-02-12 09:06:32

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl