Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/088/LGD
Data publikacji: 2019-02-12 08:04
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH

  ul. Dworcowa 1, 83-300 KARTUZY

 • STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

  ul. Kościuszki 17, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE

  ul. Mickiewicza 31, 82-400 SZTUM

 • STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

  ul. Piaskowa 2, 83-110 TCZEW

Data utworzenia:2018-09-11 13:10:43

Data publikacji:2019-02-12 08:04:41

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl