Efektywność świadczenia usług rynku pracy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/079/LOP
Data publikacji: 2019-02-14 15:55
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

    48-100 Głubczyce ul. Pocztowa 6

  • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

    46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 22B

  • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

    46-300 Olesno ul. Dworcowa 4

Data utworzenia:2018-08-23 11:00:35

Data publikacji:2019-02-14 15:55:01

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl