Efektywność świadczenia usług rynku pracy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/079/LBY
Data publikacji: 2019-02-14 15:55
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowy Urząd Pracy

    Rypin Nowy Rynek 14

  • Powiatowy Urząd Pracy

    Radziejów ul. Kościuszki 20/22

  • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

    Toruń ul. Mazowiecka 49A

Data utworzenia:2018-07-09 15:55:00

Data publikacji:2019-02-14 15:55:00

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl