Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LRZ
Data publikacji: 2019-06-26 09:17
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Majdanie Królewskim

  36-110 Majdan Królewski, Rynek 1A

 • Urząd Miasta Jarosławia

  37-500 Jarosław, Rynek 1

 • Urząd Miasta Krosna

  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

 • Urząd Miejski w Mielcu

  39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

 • Urząd Miejski w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Rynek 1

Data publikacji: 2019-06-26 09:17:12

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl