Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LPO
Data publikacji: 2019-08-21 10:34
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY W DOPIEWIE

  ul. Leśna 1c, 62-070 DOPIEWO

 • URZĄD MIASTA I GMINY W KÓRNIKU

  Plac Niepodległości 1, 62-035 KÓRNIK

 • URZĄD MIASTA LUBOŃ

  pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-031 LUBOŃ

 • URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU

  Rynek 2, 63-800 GOSTYŃ

 • URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

  Daszyńskiego 5, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

Data publikacji: 2019-08-26 13:48:12

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl