Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LOP
Data publikacji: 2019-06-26 12:48
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

  46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44

 • Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

  47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39

 • Urząd Miasta w Brzegu

  49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

 • Urząd Miejski w Gogolinie

  47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6

 • Urząd Miejski w Zawadzkiem

  47-12- Zawadzkie ul. Dębowa 13

Data publikacji: 2019-06-26 12:48:43

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl