Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LLU
Data publikacji: 2019-06-25 08:45
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ

  ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 BIAŁA PODLASKA

 • URZĄD MIASTA CHEŁM

  ul. Lubelska 65, 22-100 CHEŁM

 • URZĄD MIASTA ŚWIDNIK

  ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 ŚWIDNIK

 • URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ

  Rynek Wielki 13, 22-400 ZAMOŚĆ

 • URZĄD MIEJSKI W ŁASZCZOWIE

  ul. Chopina 14, 22-650 ŁASZCZÓW

Data publikacji: 2019-06-25 08:45:14

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-08-21 10:34:23

Ostatnio zmieniał/a: Bogdan Ulka

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Bogdan Ulka 2019-08-21 10:34:23 Bogdan Ulka 2019-08-21 10:34:23
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl