Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LKI
Data publikacji: 2019-08-21 10:35
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

  26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4

 • Urząd Gminy w Strawczynie

  26-067 Strawczyn, ul. S.Żeromskiego 16

 • Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

  28-100 Busko-Zdrój, ul. A. Mickiewicza 10

 • Urząd Miasta w Sędziszowie

  28-340 Sedziszów, ul. Dworcowa 20

 • Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18

Data publikacji: 2019-08-19 15:00:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-09-06 10:00:20

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-06 10:00:20 Andrzej Gaładyk 2019-09-06 11:01:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-27 15:10:20 Andrzej Gaładyk 2019-08-28 00:53:00
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-27 10:00:20 Andrzej Gaładyk 2019-08-27 14:12:11
[Modyfikacja] Bogdan Ulka 2019-08-21 10:35:04 Bogdan Ulka 2019-08-21 10:35:04
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-19 17:10:20 Andrzej Gaładyk 2019-08-26 13:48:11
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl