Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/074/LBI
Data publikacji: 2019-06-25 08:45
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim

  ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

 • Urząd Miasta w Grajewie

  ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

 • Urząd Miasta w Zambrowie

  ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrółw

 • Urząd Miejski w Augustowie

  ul. 3-go Maja 30, 16-300 Augustów

 • Urząd Miejski w Suwałkach

  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Data publikacji: 2019-06-25 08:45:14

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl