Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/072/LGD
Data publikacji: 2019-01-02 01:11
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA SOPOTU

  ul. Kościuszki 25/27, 81-704 SOPOT

 • URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH

  gen. Józefa Hallera 1, 83-300 KARTUZY

 • URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH

  ul. Kościerska 13, 83-300 KARTUZY

 • URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE

  ul. 23 Marca 9/11, 81-808 SOPOT

 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU

  ul. Chmielna 27/33, 80-748 GDAŃSK

Data utworzenia:2018-08-22 13:30:33

Data publikacji:2019-01-02 01:12:00

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl