Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/072/LBI
Data publikacji: 2019-01-02 01:11
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Miejski w Mońkach

  ul. Słowackiego 5 A, 19-100 Mońki

 • Urząd Miejski w Łomży

  Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

 • Urząd Skarbowy w Mońkach

  ul. Ełcka 41 a, 19-100 Mońki

 • Urząd Skarbowy w Łomży

  ul. Polowa 47, 18-400 Łomża

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok

Data utworzenia:2018-08-06 13:30:45

Data publikacji:2019-01-02 01:11:59

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl