Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/071/LKI
Data publikacji: 2019-05-06 08:48
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "KROPKA" w Ostrowcu Świętokrzyskim

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Radomska 72

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie

  29-100 Włoszczowa, ul. Jana III Sobieskiego 38

 • Publiczne Przedszkole w Stąporkowie

  26-220 Stąporków, ul. Słowackiego 1

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

  28-300 Jędrzejów, ul. Bolesława Krzywoustego 4

Data utworzenia:2019-04-26 12:00:22

Data publikacji:2019-05-06 08:48:00

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl