Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/055/KZD
Data publikacji: 2018-12-21 09:19
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA - CENTRALA W WARSZAWIE

    ul. Grójecka 186 , 02-390 Warszawa

  • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

    ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Data utworzenia:2018-08-23 12:30:49

Data publikacji:2018-12-21 09:19:14

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2019-07-23 14:50:22

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-23 14:50:22 Andrzej Gaładyk 2019-07-24 07:44:06
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-01-07 12:30:18 Andrzej Gaładyk 2019-01-07 13:17:17
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl