Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LPO
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

    ul. Sportowa 9, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA

  • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU

    Poznańska 25, 62-020 SWARZĘDZ

  • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI

    ul. Fabryczna 14, 62-300 WRZEŚNIA

Data publikacji: 2019-12-16 09:35:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl