Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LOP
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

    46-030 Murów ul. Wolności 20/1

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

    48-100 Głubczyce ul. Pocztowa 6A

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

    46-280 Wołczyn ul. K. Miarki 12

Data publikacji: 2019-12-16 09:35:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl