Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LBI
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

    ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

    ul. Główna 50, 18-100 Łapy

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

    ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka

Data publikacji: 2019-12-16 09:35:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl