Odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstw

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: P/18/037/KPB
Data publikacji: 2020-02-12 07:42
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralne Biuro Śledcze Policji

  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Prokuratura Krajowa

  Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Data publikacji: 2019-07-12 12:30:43

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-02-10 11:00:19

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 11:00:19 Andrzej Gaładyk 2020-02-12 07:42:58
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl