Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/023/LWR
Data publikacji: 2019-01-11 08:57
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII IITD SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

    ul. Rudolfa Weigla 12 lok.125, 53-114 WROCŁAW

  • INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚW. IM. L. HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU

    ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 WROCŁAW

Data utworzenia:2018-11-13 15:10:58

Data publikacji:2019-01-11 08:57:52

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl