Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/023/LSZ
Data publikacji: 2019-01-11 08:57
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

  70-500 SZCZECIN,Wały Chrobrego 1

 • CENTRUM INNOWACJI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE SP. Z O.O.

  70-506 SZCZECIN,ul. Starzyńskiego 9/102

 • IMP INTECH SP. Z O.O. W GDAŃSKU

  80-231 GDAŃSK,ul. gen. Józefa Fiszera 14

 • INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN W GDAŃSKU

  80-952 GDAŃSK,ul. gen. Józefa Fiszera 14

Data utworzenia:2018-10-12 11:40:21

Data publikacji:2019-01-11 08:57:51

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl