Bezpieczeństwo wyrobów ze znakiem CE

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/18/020/KGP
Data publikacji: 2019-12-20 08:15
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  00-034 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-001 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31

Data publikacji: 2019-09-27 12:00:18

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-12-04 14:00:19

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-04 14:00:19 Andrzej Gaładyk 2019-12-20 08:15:20
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl