Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/019/LWR
Data publikacji: 2019-07-12 07:39
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LUBINIE

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-300 LUBIN

Data publikacji: 2019-07-12 07:39:33

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy