Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/019/LWA
Data publikacji: 2019-07-22 15:40
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie

  00-498 Warszawa, ul. Książęca 4, woj. Mazowieckie

 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA w Warszawie

  00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, woj. Mazowieckie

 • Polski Koncern Naftowy Orlen SA w Płocku

  09-411 Płock, ul. Chemików 7, woj. Mazowieckie

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie

  01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, woj. Mazowieckie

 • Polskie Linie Lotnicze LOT SA w Warszawie

  02-148 Warszawa, ul. 17 stycznia 39, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2019-07-22 15:40:03

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy