Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/019/LKA
Data publikacji: 2019-07-12 07:39
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju

  44-330 Jastrzębie Zdrój

 • Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

  40-021 Katowice ul Damrota 18

 • Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach

  40-114 Katowice l. Ściegiennego 3

 • WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach

  40-085 Katowice ul. A. Mickiewicza 29

Data publikacji: 2019-07-12 07:39:33

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-07-26 08:59:28

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-26 08:59:28 Andrzej Gaładyk 2019-07-26 08:59:28
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy