Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/019/KNO
Data publikacji: 2019-07-12 07:39
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Polska Agencja Prasowa S.A.

    00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8

  • Polskie Radio S.A.

    00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85

  • Telewizja Polska S.A.

    00-950 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 17

Data publikacji: 2019-07-12 07:39:34

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-07-17 14:40:47

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-17 14:40:47 Andrzej Gaładyk 2019-07-17 14:45:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:35:59 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:35:59
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:31:37 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:31:37
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:31:17 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:31:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:28:12 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:28:12
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:25:32 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 10:25:32
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy