Odprawy dla kadry kierowniczej w strategicznych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/019/KGP
Data publikacji: 2019-07-12 07:39
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

 • Ministerstwo Energii

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA

  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

 • Poczta Polska SA

  00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

 • Polskie Koleje Państwowe SA

  02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

  02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

  00-133 Warszawa, ul. Jana Pawła II 24

Data publikacji: 2019-05-24 08:50:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-06-05 09:30:20

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-06-05 09:30:20 Andrzej Gaładyk 2019-07-12 07:39:33
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy