Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku od towarów i usług

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/011/KBF
Data publikacji: 2019-08-12 08:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

    ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Data publikacji: 2019-08-12 08:14:40

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

Data ostatniej zmiany: 2019-08-30 10:50:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-30 10:50:22 Andrzej Gaładyk 2019-09-02 12:39:34
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl