Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/088/LZG
Data publikacji: 2018-12-13 04:36
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Bogdańcu

  66-450 Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45

 • Urząd Miasta Zielona Góra

  65-213 Zielona Góra, ul. Podgórna 22

 • Urząd Miejski w Świebodzinie

  66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2

 • Urząd Miejski w Żarach

  68-200 Żary, pl. Rynek 1-5

Data utworzenia:2018-10-31 12:40:39

Data publikacji:2018-12-13 04:36:06

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl