Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/088/LPO
Data publikacji: 2018-12-18 09:20
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY W BUDZYNIU

  ul. Lipowa 6, 64-840 BUDZYŃ

 • URZĄD MIASTA PIŁY

  Plac Staszica 10, 64-920 PIŁA

 • URZĄD MIEJSKI W KONINIE

  Plac Wolności 1, 62-500 KONIN

 • URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

  Kościuszki 34, 64-730 WIELEŃ

Data utworzenia:2018-12-17 15:50:19

Data publikacji:2018-12-18 09:20:13

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl