Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/088/LOL
Data publikacji: 2018-12-13 10:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY BRANIEWO

  Moniuszki 5, 14-500 BRANIEWO

 • URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU

  ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 GRÓJEC

 • URZĄD GMINY NADARZYN

  ul. Mszczonowska 24, 05-830 NADARZYN

 • URZĄD MIASTA IŁAWY

  ul. Niepodległości 13, 14-200 IŁAWA

 • URZĄD MIASTA PŁOCKA

  Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

 • URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

  Pl. Jana Pawła II 1, 96-300 ŻYRARDÓW

 • URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU

  ul. Aleja Niepodległości 2, 11-300 BISKUPIEC

 • URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

  Łączności 1, 82-300 ELBLĄG

Data utworzenia:2018-12-13 08:50:22

Data publikacji:2018-12-13 10:14:17

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl