Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/088/LGD
Data publikacji: 2018-12-13 04:36
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI

  Sikorskiego 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • URZĄD MIASTA GDYNI

  Al.Marszał.Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA

 • URZĄD MIASTA W MALBORKU

  Pl. Słowiański 5, 82-200 MALBORK

 • URZĄD MIEJSKI W BYTOWIE

  ul. 1-go Maja 15, 77-100 BYTÓW

Data utworzenia:2018-07-13 12:10:30

Data publikacji:2018-12-13 04:36:05

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl