Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/070/LWR
Data publikacji: 2018-11-08 10:40
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

  ul. L. van Beethovena 1-2, 58-300 WAŁBRZYCH

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

  ul. Ogrodowa 5B, 58-306 WAŁBRZYCH

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU

  Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 WROCŁAW

 • URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

  Plac Magistracki 1, 58-300 WAŁBRZYCH

Data publikacji: 2018-11-08 10:40:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl