Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/070/LRZ
Data publikacji: 2018-11-08 10:40
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

  39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

  39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4

 • Urząd Miasta Tarnobrzega

  39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

Data publikacji: 2018-11-08 10:40:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl