Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/070/LLO
Data publikacji: 2018-11-08 10:40
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

  95-100 Zgierz, ul. Długa 56

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

  90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

  95-100 Zgierz, ul. Barona 10

 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  93-121 Łódź, ul. Milionowa 91

 • Starostwo Powiatowe w Zgierzu

  95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

  90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

 • Urząd Miasta Zgierza

  95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II

 • Urząd Miasta Łodzi

  90-026 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Data publikacji: 2018-11-08 10:40:00

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl