Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/070/LBI
Data publikacji: 2018-11-08 10:39
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

  ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

  ul. Dworna 23 B, 18-400 Łomża

 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

  ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

 • Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

  ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 • Urząd Miasta w Łomży

  ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

 • Urząd Miejski w Białymstoku

  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Data publikacji: 2018-11-08 10:40:00

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl