Finansowanie produkcji radiofarmaceutyków ze środków publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/068/LKA
Data publikacji: 2019-06-05 08:21
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 GLIWICE

 • MINISTERSTWO ZDROWIA

  ul. Miodowa 15, 00-923 WARSZAWA

 • UNIWERSYTET WARSZAWSKI

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-325 WARSZAWA

 • UWRC SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE

  ul. Ludwika Pasteura 5A, 02-093 WARSZAWA

Data publikacji: 2019-06-05 08:21:39

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-09-05 14:10:10

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-05 14:10:10 Andrzej Gaładyk 2019-09-05 14:10:10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-09-05 13:59:48 Andrzej Gaładyk 2019-09-05 14:08:11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-08-23 11:10:20 Andrzej Gaładyk 2019-08-26 13:48:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl