Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich w Gdyni i w Szczecinie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: P/17/066/LGD
Data publikacji: 2018-09-19 09:59
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • AKADEMIA MORSKA W GDYNI

    ul. Morska 81-87, 81-225 GDYNIA

  • AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

    Wały Chrobrego 1, 70-500 SZCZECIN

  • STUDIUM DOSKONALENIA KADR AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI SP. Z O.O.

    ul. Morska 83, 81-222 GDYNIA

Data utworzenia:2018-06-27 09:54:30

Data publikacji:2018-09-19 09:59:46

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-09-19 10:01:13

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-09-19 10:01:13 Andrzej Gaładyk 2018-09-19 10:01:56
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl