Nauczanie matematyki w szkołach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/026/LZG
Data publikacji: 2019-02-19 12:02
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • IV Liceum Ogółnokształcące w Gorzowie Wielkpolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 8

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

  66-620 Gubin, ul. Kresowa 48

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

  68-300 Lubsko, ul. Chopina 10

 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im.M.Kopernika w Pszczewie

  66-620 Pszczew, ul. Sikorskiego 23

Data utworzenia:2018-03-15 23:05:57

Data publikacji:2019-02-19 12:02:50

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl