Nauczanie matematyki w szkołach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/026/LGD
Data publikacji: 2019-02-19 12:02
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU

  ul. Polanki 130, 80-322 GDAŃSK

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCHW MIASTKU

  ul. Młodzieżowa 3, 77-200 MIASTKO

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCZEWIE IM. UNII EUROPEJSKIEJ

  ul. Szkolna 2, CHOCZEWO

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZTUTOWIE

  ul. Szkolna 13, 82-110 SZTUTOWO

Data utworzenia:2018-02-16 13:30:23

Data publikacji:2019-02-19 12:02:48

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl