Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/17/022/KGP
Data publikacji: 2018-11-02 07:02
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Enea Operator Sp. z o.o.

  60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 58

 • Enea SA

  60-201 Poznań, ul. Górecka 1

 • ENERGA-Obrót SA

  80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 • ENERGA-Operator SA

  80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 • Ministerstwo Energii

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • PGE Dystrybucja SA

  20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

 • PGE Obrót SA

  35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

 • TAURON Dystrybucja SA

  31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

  30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Urząd Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Data utworzenia:2018-07-30 10:40:49

Data publikacji:2018-07-30 10:40:49

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-11-02 11:50:21

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-11-02 11:50:21 Andrzej Gaładyk 2018-11-05 09:05:11
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-09-07 13:10:29 Andrzej Gaładyk 2018-11-02 07:02:36
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl